Pengenalan Dan Ringkasan Eksekutif

    Pengenalan & Ringkasan Eksekutif

Sekolah ini telah beroperasi pada tahun 2008, secara pengajian di rumah . Kini Sekolah telah mendapat sokongan dari banyak pihak untuk menubuhkan sebuah sekolah yang benar-benar menjalankan usaha murni ini dengan  berterusan, unjuran itulah tertubuhnya Sekolah Tahfiz yang mempunyai cawangan di Kedah dan di Johor . Insaya Allah akan beroperasi pada bulan Oktober 2011.Sekolah Tahfiz ini  juga menawarkan sistem hafazan terkini [ dgn Sistem Komputer ] dan bukan sahaja menghafaz Al Quran malah pelajar juga dikehendaki untuk menghafaz Hadith-Hadith Nabi S.A.W agar penghafalan yang diberi untuk pelajar seimbang dengan konsep Al Quran dan Sunnah.Dalam dunia yang dilanda arus globilasasi atau tanpa sempadan ini pendidikan menghafaz Al-Quran dan pembelajaran kitab-kitab hadis bermatlamat untuk membina masyarakat yang faham tentang Islam yang sebenar demi melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab atas agamanya (menganut aqidah Islam yang sebenar), bertolak ansur, berkasih sayang dan berfikiran terbuka serta menjadi pemangkin ke atas minda fotograpi sekaligus memenuhi apa yang dituntut oleh Allah S.W.T Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir diturunkan sebagai pembimbing manusia ke jalan yang benar.  Oleh kerana ia yang akhir, maka ia lebih lengkap dibandingkan dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya.  Al-Quran juga merupakan kitab yang mu`jiz.  Bahasanya tinggi, sasteranya indah, maknanya dalam, pengajarannya luas dan isi kandungannya meliputi segenap aspek kehidupan manusia.  Dan yang lebih hebat lagi, ia boleh dihafaz oleh manusia dan jin yang mempunyai niat yang ikhlas untuk berbuat demikian.  Tentu ada sesuatu hikmah disebaliknya, justeru kita dianjurkan supaya menghafaznya.
    Menghafaz Al-Quran bukan perkara baru.  Sejak ia diturunkan ia telah pun dihafaz.  Nabi Muhammad s.a.w.  merupakan orang pertama menghafaz Al-Quran.  Dengan demikian baginda s.a.w. digelarkan Saiyidul-Hufaaz (Penghulu bagi penghafaz Al-Quran). Sahabat-sahabat semuanya menghafaz Al-Quran.  Ada di antara mereka yang menghafaz seluruh Al-Quran, dan ada di antaranya yang menghafaz sebahagiannya sahaja.  Bagi setiap orang Islam dikehendaki menghafaz Al-Quran sekurang-kurangnya cukup untuk dibaca di dalam solat.
    Menghafaz Al-Quran bukan bermakna mengingat ayat-ayatnya sahaja, malah ia mempunyai maksud yang lebih daripada itu.  Tidak ada bahasa lain yang dapat menterjemahkan perkataan Hafaz atau (hifz) dalam bahasa Aarab. Hifz dari segi bahasa bermaksud menjaga, dan memelihara.  Justeru, orang yang menghafaz Al-Quran ialah orang yang memelihara Al-Quran daripada hilang.  Ia menyimpannya di dalam dada, dan ia membacanya selalu supaya tidak lupa dan tidak hilang.  Khuram Murad menyebutkan di dalam bukunya Way to the Qur'an (1991) dengan mengatakan bahawa:
    The word Hifz now used in the limited sense of memorizing, includes
    both  understanding and practice.  In fact there is no English word
    which can accurately reflect its true and full meaning.
    Hifz is an essential way of making the Qur'an penetrate you.  It is not
    a mechanical, ritual etc., it is an act of high spiritual and devotional
    impotence.  Through 
Hifz one can read in prayers and ponder its
    meaning.  It makes the Qur'an flow on your tongue, reside in your
    mind, dwell in your heart, and it becomes your constant companion.
   Berdasarkan kepada kenyataan ini, kita faham bahawa menghafaz bukan bermaksud mengingat sahaja, walau pun mengingat itu satu daripada unsur menghafaz.  Menghafaz bermaksud menjaga, mengulang dan menghayati. Proses menghafaz bermula dengan membaca dan mengulang.  Yang telah lekat di dalam dada itu dijaga supaya tidak hilang.  Caranya ialah juga dengan selalu mengulang-ulang bacaan. Menghayati maksud ayat-ayat yang dibaca itu tidak dapat dilakukan kecuali dengan memahami maknanya.  Dan ini juga merupakan satu aktiviti yang perlu diambil perhatian.
    Menghafaz al-Quran tidak seperti menghafaz senikata lagu dan prinsip-prinsip matematik atau sains.  Selain daripada sifatnya yang tidak sama itu, menghafaz Al-Quran adalah ibadat.  Ia suatu amalan untuk mendekatkan diri dengan Allah s.w.t..  Dengan sebab itu ia mempunyai beberapa kelebihan.  Jadi, sebelum kita bincangkan tentang panduan dan cara-cara menghafaz, elok jika kita perhatikan dahulu  tentang kelebihan membaca dan menghafaz Al-Quran.
Firman Allah:
              Maksudnya:  "Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan ke jalan yang     paling lurus dan memberi berita gembira kepada orang mukmin yang    mengerjakan amal soleh, bahawa bagi mereka ganjaran yang besar"    Surah Al-Isra 9.


FimanNya lagi:           
    Maksudnya: "Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab    Allah dan mendirikan solat serta membelanjakan daripada rezeki    yang Kami kurniakan kepada mereka secara rahsia atau secara    terang, sedangkan mereka mengharapkan perniagaan yang tidak    akan binasa (pahala yang bekekelan), nescaya Allah akan    menyempurnakan kepada mereka ganjaran yang patut mereka     dapat, malah menambahkan lagi kepada mereka beberapa     kelebihan.  Sesungguhnya Dia (Allah) Maha Pengampun lagi amat     bersyukur".  Surah Fatir 29-30.
    Selain daripada itu, Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam (s.a.w.) bersabda bemaksud:
    "Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah Ta'ala, maka    baginya satu kebajikan, dan satu kebajikan itu digandakan
dengan    sepuluh kali ganda.  Aku tidak mengatakan Alif, Lam, Mim itu satu huruf,    tetapi, Alif satu huruf, Lam satu huruf dan Mim satu huruf".  Riwayat Ibnu    Mas'ud.
    Abu Umamah al-Bahili r.a. meriwayatkan  dengan katanya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud:
    "Bacalah Al-Quran, kerana sesungguhnya ia akan datang di hari    Kiamat memberi syafaat kepada pembacanya"
    Membaca Al-Quran bukan sahaja mendapat pahala dan menjadi syafaat di dalam kubur dan juga di hari Akhirat, tetapi ia juga
     merupakan ubat dan penawar serta rahmat bagi seluruh kaum muslimin.  Ini adalah berdasarkan firman Allah:
                      
    Bermaksud:  "Dan Kami turunkan sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran itu menjadi penawar dan rahmat bagi orang mukmin".
    Surah Isra 82.
    Fadhilat Al-Quran bukan sahaja kerana membacanya, malah mendengarnya pun mendapat banyak manfaat.  Antaranya ialah seperti yang disabdakan oleh Nabi s.a.w. yang bermaksud:
    "Sesiapa yang mendengar (bacaan) satu ayat dari kitab Allah   (Al-Quran), maka ayat itu menjadi nur (cahaya) baginya". Riwayat
    Ibnu Abbas r.a.
    Malah,lebih daripada itu jika kita dapat menghafaz, memahami dan mengajarkannya kepada orang lain.  Kerana dengan menghafaz kita dapat memelihara Al-Quran daripada hilang, dan dengan mengajarnya kita dapat menyelamatkan orang Islam daripada kehilangan punca agama dan aqidah.  Dalam sebuah hadis riwayat Uthman bin 'Affan bahawa Nabi s.a.w. bersabda yang maksudya:    "Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan   mengajarnya kepada orang lain"
    Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh ad-Darimi daripada Ibnu Mas'ud r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda yang bermaksud:
    "Bacalah Al-Quran, kerana sesungguhnya Allah Ta`ala tidak     menyiksa hati yang menyimpan Al-Quran (hafaz Quran).  Dan
    sesungguhnya Al-Quran itu hidangan Allah, maka sesiapa yang     masuk padanya, maka dia mendapat keamanan, dan sesiapa yang    kasihkan Al-Quran, maka hendaklah ia bergembira (dengan berita    baik daripada Allah Ta'ala".
    Sebaliknya rugilah orang yang tidak ada Al-Quran di dalam hatinya walaupun satu ayat.  Rasulullah s.a.w. menganggapkan orang yang tidak membaca Al-Quran dan tidak menghafaznya, seterusnya tidak pula beramal dengan ajarannya ialah orang yang sangat rugi seperti rumah buruh yang hampir runtuh.  Sabda baginda s.a.w. bermaksud:
    "Sesungguhnya orang yang tidak ada sesuatu daripada Al-Quran    di dalam dirinya adalah seperti rumah usang, buruk dan
       hampir    runtuh"  Hadis riwayat Tarmizi.
 
Bermula dengan keprihatinan inilah terbinanya idea untuk membuka sebuah Sekolah Mengahfaz Al Quran dan Hadith Al Hafiz  dengan harapan akan lahir generasi Al-Quran di celah - celah kemerosotan akhlak dan nilai di kalangan remaja masa kini sebagaimana yang berjaya dilahirkan oleh Rasulullah S.A.W pada zaman kebangkitan Islam dahulu. Semoga usaha kecil ini mendapat sokongan pelbagai pihak